Fundacja "Szanujmy Godność Człowieka"
status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000309990

Działalność Fundacji

Organizujemy spotkania z instytucjami lokalnymi Gminy Kraków, gdzie sprawy bytu emerytów są mocno akcentowane. Są to małe kroczki ale "nie od razu Kraków zbudowano". Dotychczas odbyliśmy spotkania z Prezydentem Miasta Krakowa, Urzędem Marszałkowskim Województwa Małopolskiego, Wojewodą Małopolskim. Ożywioną współpracę Fundacja prowadzi z Biurem Ochrony Zdrowia UMK, czego wyrazem m.in. jest poparcie powstania Centrum Gabinetów Specjalistycznych Lekarskich DLS dla emerytów w Krakowie. Fundacja współpracuje także z Urzędem Rady Miasta w ramach Komisji Porozumienia Organizacji Obywatelskich, w skład której wchodzi.

Ochrona zdrowia
Organizowanie dla emerytów promocyjnych konsultacji, badań lekarskich w placówkach zdrowia, klinikach CM UJ oraz podpisanie umów ze szpitalami na prowadzenie promocyjnych badań dla emerytów. Urząd Miasta Krakowa na prośbę Fundacji umożliwił przeprowadzanie badań we wskazanych przez UMK placówkach, których koszty pokrywa UMK. Dzięki staraniom Fundacji emeryci uzyskali możliwość przeprowadzenia badań bez skierowania w Przychodni Przyklinicznej CENTRUM ONKOLOGII oddział w Krakowie przy ul. Gancarskiej 11 (rejestracja od poniedziałku do piątku). Z badań w ramach umowy z NFZ mogą skorzystać wszyscy emeryci (bez ograniczeń wiekowych) zaniepokojeni swoim stanem zdrowia, warunkiem jest posiadanie dokumentacji medycznej.

Edukacja
Wykłady dla emerytów prowadzone przez niekwestionowane autorytety: prof. Andrzej Zoll (Uniwersytet Jagielloński), ks. Adam Boniecki (Tygodnik Powszechny), prof. Kosiński (Politechnika Krakowska), prof. S. Mazurkiewicz (Politechnika Krakowska), prof. M.W. Francuz (twórca zespołu "Słowianki"), prof. A. Nehrebecki. Wykłady były również prowadzone przez profesorów, ordynatorów, klinicystów - specjalistów z Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wszyscy nasi Goście prowadzili swoje wykłady PRO PUBLICO BONO (łac. dla dobra publicznego, dla dobra ogółu). Wykłady były prowadzone na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie oraz w Okręgowej Izbie Lekarskiej i Towarzystwie Lekarskim Krakowskim.

Nauka
Kurs obsługi komputera prowadzony bezpłatnie dla emerytów przez Szkołę Aktywnego Seniora, z którą współpracujemy, na terenie Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej przy ul. Rajskiej 1 w Krakowie, z kursu skorzystało m.in. 20 emerytów lekarzy. Obecnie Fundacja rozpoczęła dwa kursy obsługi komputera - kurs podstawowej obsługi komputera oraz kurs dla bardziej zaawansowanych uzupełniający braki w obsłudze komputera. Kursy są prowadzone w siedzibie OIL przy ul. Krupniczej 11a w Krakowie. Kurs podstawowej obsługi komputera jest prowadzony w grupach 5-osobowych 2 razy w tygodniu po 90 minut, kurs dla bardziej zaawansowanych jest prowadzony raz w tygodniu (we wtorki).

Kultura
Organizujemy zakupy biletów po promocyjnych cenach do opery, teatrów, muzeów, imprez masowych. Zapraszamy pracowników muzealnych na wygłoszenie prelekcji promujących kulturę.


Współpraca z Fundacją:
Towarzystwo Lekarskie Krakowskie - strona internetowa Towarzystwa
Stowarzyszenie "Lekarze nadziei" - strona internetowa Stowarzyszenia
Krakowskie Porozumienie Organizacji Obywatelskich KPOO - strona internetowa KPOO
Szkoła Aktywnego Seniora - strona internetowa Szkoły
Regionalne Centrum Integracji Społecznej - strona internetowa Centrum
Miejski Ośrodek Wspierania Inicjatyw Społecznych MOWIS (Urząd Miasta Krakowa) - strona internetowa MOWIS
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury (Urząd Miasta Krakowa, Rada Miasta Krakowa) - strona internetowa Komisji
Komisja Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zdrowia przy Urzędzie Miasta Krakowa - Biuro d/s Ochrony Zdrowia.

Zapraszamy każdego chętnego do pracy w Fundacji na rzecz emerytów.


Zarząd i Rada Fundacji dziękuje wszystkim osobom, które wspierają finansowo Fundację darowiznami. Przybywa osób korzystających z propozycji organizowanych przez Fundację, otrzymujemy liczne telefony z pochwałami, za które dziękujemy. Zasługują na nie głównie nasi darczyńczy, bo my dzięki ich darowiznom możemy działać.
Zarząd i Rada Fundacji od powstania Fundacji w lipcu 2008 roku działa w ramach wolontariatu, tzn. nie bierze żadnych wynagrodzeń finansowych. Wszystko co do tej pory zrobiliśmy, cała działalność Fundacji jest oparta na człowieczeństwie, aktywności, pomysłowości i darowiznach finansowych w ciągu roku przekazywanych Fundacji.

Kontakt:

tel. (12) 421 16 27

© Fundacja Szanujmy Godność Człowieka 2011
Projekt i wykonanie strony © Netius 2011
Gazeta Wyborcza dostępna dzięki PITax.pl - Łatwe podatki