Fundacja "Szanujmy Godność Człowieka"
status organizacji pożytku publicznego

KRS 0000309990

O Fundacji

Fundacja Szanujmy Godność Człowieka powstała w 2008 roku z inicjatywy krakowskich lekarzy emerytów jako wyraz sprzeciwu i protestu dla niekorzystnych zmian zachodzących w Polsce krzywdzących emerytów, naruszających ich prawa obywatelskie zapisane w Konstytucji RP. Fundacja prowadzi działalność z zakresu pomocy pomocy społecznej, ochrony zdrowia na rzecz emerytów oraz wyrównywania dysproporcji społecznej.

Celami Fundacji są: Nasza Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

Fundacja jest członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Kultury. Komisja została powołana 19 stycznia 2012 r. na podstawie art. 5 ust. 2 pkt 5 znowelizowanej ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Zarządzenia Nr 759/2011 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu powoływania oraz zasad funkcjonowania Komisji Dialogu Obywatelskiego. W skład powyższej komisji wchodzi 19 organizacji (fundacji, stowarzyszeń i związków). Szczegółowe informacje nt. powyższej komisji znajdują się pod adresem http://ngo.krakow.pl/kdo/10595,artykul,kdo_ds__kultury.html.
Fundacja jest również członkiem Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Ochrony Zdrowia przy Urzędzie Miasta Krakowa - Biuro d/s Ochrony Zdrowia.

Kontakt:

tel. (12) 421 16 27

© Fundacja Szanujmy Godność Człowieka 2011
Projekt i wykonanie strony © Netius 2011
Gazeta Wyborcza dostępna dzięki PITax.pl - Łatwe podatki